Ратовање до времена Стефана Првовенчаног

Антички свет

МАРАТОНСКА БИТКА

ТЕРМОПИЛСКА БИТКА

ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ

БИТКА ЗА АМФИПОЉ

БИТКА КОД ЛЕУКТРЕ

БИТКА КОД МАНТИНЕЈЕ

БИТКА КОД ХЕРОНЕЈЕ

БИТКА НА ГРАНИКУ

БИТКА КОД ИСА

БИТКА КОД ГАУГАМЕЛЕ

ОСНИВАЊЕ РИМА

ПИРОВО РАТОВАЊЕ

ХАНИБАЛОВО РАТОВАЊЕ

БИТКА КОД КАНЕ

БИТКА КОД МАГНЕЗИЈЕ

ГРАЂАНСКИ РАТОВИ У РИМУ

ГАЛСКИ РАТОВИ

ПРЕЛАЗАК ПРЕКО РУБИКОНА

БИТКА КОД АКЦИЈА

БИТКА У ТЕУТОБУРШКОЈ ШУМИ

БИТКА КОД ХАДРИЈАНОПОЉА

БИТКА НА КАТАЛАУНСКИМ ПОЉИМА

Ово су догађаји из историје ратовања који се и данас изучавају када се говори о примењеној тактици и стратегији ратовања. Основни подаци о овим догађајима налазе се данас у уџбеницима историје.

Образовање у средњем веку било је привилегија појединаца. Владар који је био и стратег у ратовима имао је потребу да влада и овим знањима.

ЗАДАТАК

Проучи основне податке о ратовању у античко време тако што ћеш направити своју врменску линију која ће садржати опис стратегије и тактике ратовања најмање ДВА рата (догађаја) који су понуђени.

 

Средњевековни ратови у Западној Европи

Битка код Поатјеа

Ратови карла Великог

Освајања Нормана

Ратови око борбе за инвеституру

Први крсташки рат

Други крсташки рат

Трећи крсташки рат

Четврти крсташки рат

ЗАДАТАК

Проучи основне податке о ратовању у средњем веку тако што ћеш направити своју врменску линију која ће садржати опис стратегије и тактике ратовања најмање ДВА рата (догађаја) који су понуђени.

 

Ратови Византије

Ратовање у време цара Јустинијана

Ратовање у време цара Ираклија

Опсаде Цариграда

Битка код Анхијала

Биткакод Бугарофигона

Опсаде Солуна од стране Словена

Битка на Беласици

Битка код Манцикерта

Ратови око Јерусалима

Ратовање Византије око Раса

Нормани освају Драчи Солун

Ствара се Друго бугарско царство

ЗАДАТАК

Проучи основне податке о ратовању Византије  у средњем веку тако што ћеш направити своју врменску линију која ће садржати опис стратегије и тактике ратовања најмање ДВА рата (догађаја) који су понуђени.

 

 

 Ратови Стефана Немање

Битка код Пантина

Срби и Угри ратујупротив Византије и разарају Софију (1182/3)

Немања продире до Софије: Србија постаје независна држава (1183)

Немања заузима Дукљуи Котор (пре 1186)

Састанак СтефанаНемање и Фридриха Барбаросе у Нишу (1189)

Пораз Срба у сукобуса Византијом на Јужној Морави (1190)

 

 

ЗАДАТАК

Проучи основне податке о ратовању Стефана Немање тако што ћеш направити своју врменску линију која ће садржати опис стратегије и тактике ратовања најмање ДВА рата (догађаја) који су понуђени.

 

 Ратове које је водио Стефан Првовенчани

Вукан Немањић збацује са престола брата Стефана (1202)

Бугари пустоше Србију (1203)

Стефан Немањић семири са Вуканом и поново постаје велики жупан (1205)

Стефан Немањић осваја Ниш, Врање и Призрен (1208)

Стефан Немањић ратује са Бугарима, Угрима и Епиром (1212/1214)

Стефан Немањић ратује са Бугарима и Угрима (1216)

 

ЗАДАТАК

Проучи основне податке о ратовању Стефана првовенчаног тако што ћеш направити своју врменску линију која ће садржати опис стратегије и тактике ратовања најмање ДВА рата (догађаја) који су понуђени.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s