Владарске титуле

ВЕЛИКИ ЖУПАН

Постојање титуле жупана у најстаријој прошлости српске историје представља основни разлог, што се титула није стицала на двору или државној служби, већ по неком посебном и уобичајеном изборном поступку, а касније по наслеђу.

Не може се тачно утврдити време, када је ова титула постала наследна у једној породици. Српски владари носе титулу великог жупана већ крајем 11. века, која је наследна у владарском роду. По аналогији може се очекивати да су и титуле обичних жупана биле наследне. Посебно треба скренути пажњу, да су сви мушки чланови владарског рода имали право на титулу жупана, уколико нису као господари удеоних кнежевина стекли доживотну титулу кнеза. Најбољи примери о великом угледу и наследности титуле жупана потичу из 13. века. Позната је чињеница да је краљ Урош укинуо удеоне, а са тим и титулу кнеза или великог кнеза, али не и титулу жупана, пошто је није додељивао.

Поред жупана принчевског порекла, какви субили даљи потомци Стефана Немање, његове браће Тихомира и Мирослава, било је и других властеоских породица које су стекле наследно право на титулу жупана.

СЕВАСТОКРАТОР

То је висока византијска титула која је изведена из царских епитета севаст и автократор, па је убрајана у царска достојанства. Њихов венац био је скромнији од царског, а одећа и опрема имали су извесне царске симболе. Титулу је увео цар Алексије Комнин, доделивши је свом старијем брату Исаку. Ову титулу потиснула је титула деспота у време Манојла Комнина. Од времена цара Алексија Комнимна титула је додељивана браћи и зетовима владајућих царева, па је њене знаке добио и српски владар Стефан, будући да је био зет  византијског цара Алексија Анђела. Последњи познати севастократори потичу из друге половине 14. века.

У српској средњевековној држави титула севастократора јавља се после царског крунисања Стефана Душана и има је и у владавини цара Уроша. Ова титуланије била повезана са одређеним дужностима у управном и војном апарату.

КРАЉ

Краљевско достојанство припадало је српским владарима у Дукљи од 1077. године али је оно било територијално ограничено на Дукљу и Далмацију и пресонално везано за династију Војиславића. За разлику од дукљанских владара, Стефановим венцем биле су уоквирене  све српсе земље, изузев Босне. То је истакнуто и у његовој титулатури. На добијање круне од папе и крунисање посредством папског легата, није се касније радо гледало у високим круговима Српске православне цркве, која још 1217. године није била ни организована. По Доментијану крунисање је обавио Сава, а не папски легат. Крунисање свих будућих српских краљева обављао је архиепископ Српске цркве. После добијања краљевског венца, Стефан је од савременика и потомака прозван Првовенчани, због тога што је био први владар из династије Немањића који је понео краљевску круну. Са добијањем краљевске круне порастао је углед српског владара у Србији и изван ње. Владарско достојанство СтефанаПрвовенчаног било је својевремено увећано и добијањем високе византијске титуле севастократора, али га је баш та титула бар формално стављала у потчињен положај према византијском цару. У суштини Стефан је био  суверени владар у својој држави, па је поугледу на византијске цареве узео титулу „самодржац“. Био је то потпуно нови елеменат у српској државности, којом се истиче пуноћа владалачког суверенитетана унутрашњем и на спољнополитичком плану. Титулом краља окитили су се свивладари династије Немањића до Душана. Она је са Душаном замењена царском титулом, али је титула краља тада постала титула коју су носили савладари у Србији. Са смрћу цара Уроша губи се династија Немањића у историји Србије, једно време државност је обновљена, али не и владарске титуле Немањића.

Први нововековни краљ Србије био је Милан Обреновић који је крунисан 1882. године.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s